Svetový deň bezpečia a zdravia pri práci

Človek v pracovnom procese má určité potreby. Primárnou je samozrejme príjem, ktorý dostáva za odvedenú prácu. Nemenej dôležitým faktorom pre neho je ochrana svojho zdravia a bezpečnosti pri práci. Medzinárodný úrad práce slávi 28. apríla Svetový deň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na podporu prevencie pracovných úrazov a chorôb na celom svete. Cieľom tejto kampane na zvýšenie povedomia je upriamiť medzinárodnú pozornosť na nové trendy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a na závažnosť výskytu pracovných úrazov, chorôb a úmrtí na celom svete. Oslava Svetového dňa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je neoddeliteľnou súčasťou globálnej stratégie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci organizácie ILO a zapojením všetkých zúčastnených strán podporuje vytváranie globálnej kultúry prevencie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia. Zdroj: https://osha.europa.eu/sk/about/28th-april/world-day-for-safety-and-health-at-work

Nebezpečenstvo úrazu pri práci je rizikom každého zamestnaného. Je len na nás, ako k tomu budeme pristupovať a ako si budeme chrániť svoje zdravie pri vykonávaní svojich pracovných povinností.

Autor: Guest Authors

Komentáre

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.