Spoveď budúcich prvovoličov

Denne sú pripojení na internet. Majú záujem ovplyvňovať vecí verejné. Chceli by voliť. Po maturitách plánujú študovať ďalej. Aj o tom hovoria mladí ľudia v prieskume, ktorý na vzorke 634 stredoškolákov, vo veku od 15 – 17 rokov, uskutočnil Mládežnícky parlament Prešova. Názory stredoškolákov sú hodenou rukavicou pre samosprávy i politikov.

Prieskum Ako to vidia mladí? nie je len prehľad zaujímavých odpovedí, ale ponuka tém na ďalšiu (odvážnu) diskusiu. Napríklad aj o znížení volebného práva v komunálnych voľbách, zavádzaní e-governmentu a zrozumiteľnosti lokálnej politiky mladým ľuďom. Na otázku: Ako často používate internet? Odpovedalo 73 % respondentov tak, že internet používajú denne. Podľa potreby ho používa 25 % a len 2 % ho nepoužívajú. Až 85, 8 % používa internet doma a 1, 4 % v škole. S mladosťou sa spájajú rôzne pokusy, experimenty. Takým môže byť požitie ľahkej drogy, cigarety či marihuany. Až 73, 5 % prešovských stredoškolákov má skúsenosti s požitím ľahkej drogy. Viac ako 78 % trávi voľný čas s kamarátmi, 10 % doma, necelých 5 % sa venuje sebe samým a zvyšných 7 % trávi voľné chvíle iným spôsobom. Napríklad športom, s priateľkou či priateľom, prípadne na diskotéke. Záujem študovať na vysokej škole vyjadrilo 77, 6 % stredoškolákov. Tento názor je zaujímavý hlavne preto, lebo pri ďalšej otázke: Pôsobíte v nejakej organizácii, alebo v neformálnom združení? Viac ako 68 % respondentov uviedlo, že sú v tomto smere „voľní.“ Nie sú členmi žiadnej organizácie ani iniciatívy. Môžeme teda usudzovať, že svoje názory formujú v prostredí, v ktorom najradšej trávia čas. Teda hlavne medzi kamarátmi. Tínedžeri sa najviac zaujímajú o kultúrne podujatia (51 %), športové podujatia (41 %), náboženské podujatia (7 %) a politické akcie (1 %). Hoci nemajú záujem o politické akcie, za pozornosť stojí, že až takmer 26 % stredoškolákov chce ovplyvňovať správu vecí verejných. Ďalších 43 % opýtaných sa vyjadrilo, že veci verejné by ovplyvňovali v prípade potreby. Ostatná časť opýtaných uviedla, že nemá záujem ovplyvňovať vecí verejné. V prípade, ak by mohli tínedžeri voliť, tak by volebné právo využilo takmer 82, 5 % stredoškolákov.

Prierez názormi stredoškolákov predstavuje veľmi inšpiratívny zdroj informácií. Mladá generácia, prvovoliči, sú vo všeobecnosti veľmi nestabilnou kategóriou voličov. Pre politikov sú rizikovou skupinou, ktorej volebná účasť a voličské preferencie nie sú do poslednej chvíle isté. Nevieme či pôjdu voliť a už vôbec nemôžeme predpokladať, aké volebné sľuby ich vôbec dokážu mobilizovať. Kandidáti preto radšej oslovujú strednú a staršiu vekovú kategóriu. Ľudí u ktorých je predpoklad, že pôjdu voliť, ale nie sú rozhodnutí pre konkrétneho kandidáta alebo partaj. Politický marketing je neúprosný a preto „mladé hlasy“ častokrát ostávajú outsidermi. Veľmi vysoké percento budúcich prvovoličov je denne pripojených na internet. Pravidelne a často získavajú informácie a využívajú ich pre svoju potrebu. Hoci podstatná časť z nich má skúsenosti s požitím ľahkej drogy, omnoho dôležitejšie je, že svoju budúcnosť spájajú so štúdiom na vysokej škole. Premýšľajú perspektívne a uvažujú v dlhších časových horizontoch. Práve preto si zaslúžia väčšiu pozornosť. Tento rok oslávime 20 výročie revolúcie. Prvé ročníky na vysokých školách a terajší maturanti sa narodili v demokracii. Nakoľko ide o vekovú kategóriu, ktorá nezažila inú formu vlády ako je demokracia, jej pohľad na správu vecí verejných a očakávania od politiky a politikov sú iné. Ich názory neformujú skúsenosti z minulosti ale realita, v ktorej každodenne tvoria svoje názory. Platí to nie len na území, v ktorom bol realizovaný prieskum, ale na celom Slovensku. Pochopiteľne, že samosprávy sa od seba v mnohom líšia. Ak sa na ne pozrieme z hľadiska občianskej participácie a volebnej účasti, je evidentné, že vyššia volebná účasť je v menších samosprávach, ako vo veľkých mestách. Platí to aj o miere občianskej participácie. Faktom ostáva, že mladí ľudia nie sú len neisté volebné hlasy, ale skupina ľudí, u ktorej je potrebné podporovať lokálpatiotizmus a inšpirovať pre správu vecí verejných. Veď už teraz sa stávajú súčasťou budúcnosti.

Autor: Michal Kaliňák

OBECNÉ NOVINY, č. 11/2009

Komentáre

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.