LOGO

openVoices sú (ne)pravidelné stretnutia organizované formou diskusií.  Každé stretnutie má svoju tému a ich súčasťou sú pozvaní odborníci z danej oblasti. Avšak odborník, aj keď bude mať priestor pre krátku zaujímavú tému a vyjadrenie svojho postoja, skúseností a myšlienok, nebude jediný kto bude hovoriť. Ktokoľvek zo zúčastnených sa bude môcť zapojiť a prejaviť svoj názor.

Príď na otvorené stretnutie o  veciach,
ktoré sa ťa týkajú – bez tajomstiev.

Cieľom je umožniť mladým ľuďom prejaviť svoj názor, budovať si schopnosť argumentácie a prijímania nových myšlienok. Témy sú otvorené a ktokoľvek tak bude môcť ukázať svoje aktivity a upozorniť aj na oblasti, o ktorých možno mnoho ľudí ani nevie.

Aktuálne:

OPENVOICES 7: (NA)ČO TO IQ JE A ČO JE TO TÁ MENSA?

ov7header