Úspešná odvykačka na Slovensku

V nasledujúcich riadkoch vysvetlíme o čo vlastne išlo a kto to má celé na svedomí. Myšlienka celého projektu sa zrodila pred dvoma rokmi v mládežníckom centre Le grand mome v Belgicku a prizvanými partnerskými krajinami boli Francúzsko, Taliansko, Fínsko a Slovensko. Zastrešujúcim názvom sa stalo medzinárodne „Mettiamoci in vert“, v preklade „Dajme sa do zeleného“. Ako sa dá už z názvu vyčítať, nosnou ideou projektu je ekológia a ochrana životného prostredia. Na prvý pohľad možno téma neatraktívna, no mladí účastníci výmen by toto tvrdenie ihneď vyvrátili.

Takže, vďaka Národným agentúram štátov, podpore Európskej Únie a programu „Mládež v akcii“ sa belgický nápad stal reálnym a v súčasnosti máme za sebou už úspešne absolvované štyri mládežnícke výmeny v Belgicku, Taliansku, Francúzsku a nedávnu výmenu na Slovensku. Za Slovenskú republiku sa projektu ujali členovia Mládežníckeho parlamentu Prešova, Lucia Kažimírová ako koordinátorka, Soňa Štefančíková, Peter Ivan, S poznámkami kamarátov typu „Už zase riešite ten váš projekt?!“, alebo „Má to vôbec zmysel?“, sme sa bežne stretávali počas niekoľkomesač-ných príprav projektu s názvom We are all responsible/ Všetci sme zodpovední. Teraz, s odstupom času, po ukončení projektu, môžeme s úsmevom odpovedať: „ Áno, tá námaha stála za to a malo to zmysel.“
Lucia Rusnáková a tlmočníčka Kamila Kaššayová. Privítali sme u nás 20 zahraničných účastníkov, s ktorými sme spoločne strávili 10 krásnych, programom nabitých a nezabudnuteľ- ných dní. Keďže projekt pripravovali mladí pre mladých, rozhodli sme sa ho vytvoriť pre mladých atraktívnou zážitkovou formou. Aby sa účastníci dokonale zžili s myšlienkou, že „Všetci sme zodpovední“ za environmentálne prob-lémy, prostredníctvom celovýmennej hry sme sa ich snažili vtiahnuť do deja, v ktorom sa ocitli v nápravnom stredisku, kde bol každý jeden „obvinený“ z poškodzovania životného prostre-. dia. Cieľom všetkých aktivít, workshopov a vý- jazdov do terénu bola zmena zmýšľania a život- ného štýlu obvinených smerom k váženiu si a ochrane prírody a toho, čo nám ponúka.

Program bol veľmi rôznorodý a každý deň sa niesol v duchu inej témy. Od alternatívnych spôsobov dopravy, cez dôsledky prírodnej katastrofy v Tatrách, prepojenie človeka s prírodou, až po tému „minulosť ako kľúč k budúcnosti… Počas výmeny sa vytvorili dodnes trvajúce priateľské putá vďaka „ice break“ hrám (hrám na prelomenie ľadov) a tiež večerom ako bol medzinárodný, slovenský ľudový, alebo alternatívny wellness, po celodennej túre v Tatrách po stopách lykožrúta. Účastníci mali taktiež možnosť ochutnať pravú slovenskú žinčicu a ovčí syr na nefalšovanom salaši, pričom atmosféru dotvárala bačova hra na fujare. V dedinke Veľký Slavkov, kde sme boli zozačiatku ubytovaní, sme do projektu zapojili aj miestnych temperamentných obyvateľov a to futbalovým turnajom, cudzinci verzus domáci. Hra prebiehala v priateľskom duchu, úžasne si rozumeli aj napriek jazykovej bariére. Rýdzo environmentálnou a zároveň akčnou hrou bola „Grand prix“ v dedinke Lačnov, kde úlohou mladých ekológov bolo z nájdených indícií zložiť správny tvar rovnice fotosyntézy, ktorá patrí k najdôležitejším procesom v prírode. V ústrety nám taktiež vyšlo vedenie Aquacity v Poprade, ktoré bolo dva roky po sebe vyhlásené za najlepšie ekologické stredisko na svete. O tom, ako využívajú geotermálnu a solárnu energiu na výrobu tepla, o ekoturizme, kombinácií ekológie s luxusom a mnohých ďalších témach sme sa dozvedeli zaujímavé informácie počas hodinovej odbornej prednášky v priestoroch aquaparku. Výnimočným bol predposledný deň výmeny strávený v Prešove. Po prehliadke soľných baní nás na Mestskom úrade srdečne prijal primátor mesta Prešov. Mladých potešilo najmä jeho pozvanie na zmrzlinu. Súčasťou poobedňajšieho programu bolo spoločné tancovanie moderného belgického tanca „jumpstyle“ na námestí, spolu s odvážnymi okoloidúcimi. Aby mali účastníci počas pobytu vždy na dosah ruky čísla, potrebné v prípade nebezpečenstva, alebo úrazu, občianske združenie Barlička nám vyrobilo kartičky bezpečnosti. Povrdením úspešného absolvovania „odvykacej kúry“ a spôsobilosti opätovného návratu do bežného života bol záverečný certifikát. Aj keď sme mali my, organizátori, lídri aj účastníci medzinárodnej výmeny chuť radšej certifikáty neodovzdať, respektíve neprijať a zostať spolu dlhšie, náš plán nevyšiel : ).

Účastníci boli predsa len spôsobilí opustiť „nápravné stredisko“, pochopili hlavnú myšlienku. Našťastie je na budúce leto naplánovaná ďalšia, už posledná zo série výmen, tentokrát v ľadovom Fínsku. Niektorí lídri sa dokonca netajili plánom rodinnej dovolenky na Slovensko, ktoré ich tak očarilo. S prípravou a organizáciou projektu bolo síce dosť práce, ale ovocie skúseností a zážitkov je o to sladšie. Áno, tá námaha stála za to a všet- kým lenivým odkazujeme: „Malo to zmysel!“

Autor: Soňa Štefančíková

Komentáre

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.