Design manual

Názov

Oficiálny názov
Mládežnícky parlament Prešova

Skrátená verzia
MP2 alebo MP2

Official name in english
Youth parliament of Prešov

Short version
MP2 or MP2

 

Logo

PrevAllLogoMP2

Logomark

Logomark+logotype

 Farby

RGB: #BB1F25

CMYK: 18, 100, 100, 10

RGB: #434244

CMYK: 0, 0, 0, 89

RGB: #e6e7e8

CMYK: 0, 0, 0, 10

Písmo

OpenSans – stiahnúť TTF, všetky rezy

openSansPreview