MP-cover

[s]nami to nekončí

MP² je neformálna mládežnícka skupina, ktorá predstavuje iniciatívny, nezávislý orgán mladých ľudí vo vzťahu k mestu Prešov.

Skupina mladých ľudí, ktorých zaujíma svet okolo nich. Iniciujeme a organizujeme akcie týkajúce sa života v meste Prešov a rôzne mládežnícke podujatia. Spolupracujeme so slovenskými a zahraničnými mládežníckymi organizáciami…ale hlavne reprezentujeme záujmy mladých ľudí žijúcich alebo študujúcich v Prešove.

8 rokov má Prešov miesto pre aktívnych mladých ľudí.

Reprezentovať

Reprezentovať, presadzovať a obhajovať záujmy mladých ľudí žijúcich alebo študujúcich na území mesta Prešov vo vzťahu k miestnej samospráve, ale aj iným inštitúciám a organizáciám.

Organizovať

Iniciovať a organizovať akcie týkajúce sa života mladých ľudí v meste Prešov.

Spolupracovať

Nadväzovať spoluprácu s inými mládežníckymi parlamentmi, ktoré pôsobia v iných mestách na území Prešovského samosprávneho kraja, Slovenskej republiky a v zahraničí.

Reportáž celoeurópskej televízie euronews o Mládežníckom parlamente Prešova a projekte Misia Prešov