Členovia

Za tie roky sa v MP2 vystriedalo množstvo úžasných, šikovných a aktívnych mladých ľudí.
A tešíme sa na každého ďalšieho kto sa do MP2 zapojí.

Ak si bol(a) členom/kou MP2 a chýbaš tu, prípadne chceš zmeniť fotku. zmazať sa odtiaľto (snáď nie :) ) alebo opraviť nejakú chybu, napíš na: ahoj@mp2.sk

Tím na 14/15 sa vytvára, aj ty sa môžeš zapojiť!

2015/2016


Karina Ahlersová
členka


Rebecca Benedikty
členka


Matej Biroš
člen


Ema Fitzeková
členka


Simona Gabáková
členka


Veronika Gubová
členka


Jakub Hvizdoš
člen


Liana Janeková
členka


Daniella Jenčová
členka


Miroslav Karahuta
člen


Daniel Klinga
člen


Barbora Kubíková
členka


Martina Lešková
členka


Petra Paľuchová
členka


Simona Perečinska
členka


Katarína Polomská
členka


Adriána Tabišová
členka


Sofia Tarkovičová
členka


Sandra Tomášová
členka


Daniel Uebersax
člen


Dana Vaľovska
členka

2014/2015


Daniel Uebersax
člen


Dominika Hanobiková
členka


Klára Michálková
členka


Lucia Kažimírová
členka


Miriam Berková
členkaMiro Karahuta
predseda


Peter Kmec
External relations


Veronika Gubová
členka2013/2014

DaliborMadzo
Dalibor Madžo
člen


Daniel Aštary
člen


Dominika Hanobiková
členka


František Höger
člen


Ivana Svatová
dobrovoľníčka


Julián Gerhart
člen


Lucia Kažimírová
manažérka ľudských zdrojov


Miro Karahuta
prezident


Peter Kmec
manažér external relations


Stanka Cimermanová
dobrovoľníčka


Tomáš Kažimír
dobrovoľník


Veronika Gubová
manažérka marketingu


Veronika Vavličová
dobrovoľníčka


Zuzana Popová
dobrovoľníčka

2012/2013

Staršie ročníky pripravujeme :)