O MP2 v New Yorku!

20. októbra 20080

Aktivity Mládežníckeho parlamentu Prešova spomínal vo svojom prejave aj slovenský mládežnícky delegát Michal Onderčo na 63. zasadnutí Valného zhromaždenia OSN…

Viac...

Komisári EHMK v Medzigeneračnom trolejbuse

19. augusta 20080

Päť členov Mládežníckeho parlamentu Prešova sa v pondelok, 18.8.2008 stretlo so zástupcami medzinárodnej hodnotiacej komisie pre súťaž Európske hlavné mesto…

Viac...

MP² v nových priestoroch

9. augusta 20080

Od septembra 2008 sa budú stretnutia Mládežníckeho parlamentu Prešova konať v nových priestoroch. Umožnil to Mestský úrad, ktorý pre MP…

Viac...

Medzigeneračný autobus

22. júla 20080

Posledné týždne brázdi prešovské ulice prvý MP-čkársky autobus. Tento autobus pod vedením Lucky Kažimírovej pripravili počas letných dní členovia Mládežníckeho…

Viac...

Voľná funkcia v MP²

6. júla 20080

Dňa 7.7.2008 sa Kristína Klenová dobrovoľne vzdala funkcie predsedu Mládežníckeho parlamentu Prešova (MP²) , ako aj všetkých práv a povinností…

Viac...

MP² zaznamenáva úspechy

15. mája 20080

Tento týždeň pre MP² prichádzajú len samé dobré správy. Komunitná nadácia Prešov schválila tri predložené projekty, ktorých realizácia bude prebiehať…

Viac...

Nové predsedníctvo MP²!

24. apríla 20080

Jarným zmenám sa nevyhlo ani predsedníctvo MP², ktoré dňa 23.4.2008 prešlo viacerými premenami. Lenka Baranovičová, doterajšia predsedkyňa MP², odstúpila od…

Viac...

Mládežnícky parlament Prešova opäť na radnici !

21. apríla 20080

Členovia Mládežníckeho parlamentu Prešova (MP²) sa po štyroch mesiacoch znova stretli s viceprimátorkou mesta Prešov, JUDr. Katarínou Ďurčanskou. Na stretnutí…

Viac...

Úspešný kandidát z radov MP²

16. apríla 20080

Patrik Jurčišin, člen MP², sa stal členom rady školy Hotelovej akadémie v Prešove. Patrik si získal dôveru 85 študentov. „Som…

Viac...

Urobme si poriadok pred vlastným prahom

15. apríla 20080

Prešov sa 23. apríla zapojí do projektu Recyklačný deň a Mládežnícky parlament Prešova (MP²) mu pomôže zvíťaziť! V tomto projekte…

Viac...