This is kristina's page

All posts by Kristína Klenová

About Kristína Klenová

Hovorkyňa MP²

Mládežnícky parlament Prešova opäť na radnici !

21. apríla 20080

Členovia Mládežníckeho parlamentu Prešova (MP²) sa po štyroch mesiacoch znova stretli s viceprimátorkou mesta Prešov, JUDr. Katarínou Ďurčanskou. Na stretnutí…

Viac...

Úspešný kandidát z radov MP²

16. apríla 20080

Patrik Jurčišin, člen MP², sa stal členom rady školy Hotelovej akadémie v Prešove. Patrik si získal dôveru 85 študentov. „Som…

Viac...

Urobme si poriadok pred vlastným prahom

15. apríla 20080

Prešov sa 23. apríla zapojí do projektu Recyklačný deň a Mládežnícky parlament Prešova (MP²) mu pomôže zvíťaziť! V tomto projekte…

Viac...